Saturday, June 18, 2011

Amalan Membaca Rakyat Malaysia Makin Menurun?

Dewasa ini, amalan membaca dalam kalangan masyarakat di negara ini masih rendah malah di tahap yang membimbangkan. Secara purata, setiap rakyat Malaysia hanya membaca satu halaman buku setiap tahun.

Pada tahun 2005, satu kajian telah dijalankan secara usaha sama antara Perpustakaan Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia bertujuan untuk mengenal pasti profil tabiat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia sebagai kesinambungan daripada kajian yang telah dijalankan pada tahun 1996. Data-data yang diperolehi telah dianalisis dan laporan kajian ini telah disediakan oleh sekumpulan panel penulis yang diketuai oleh Prof. Datin Dr. Rahimah Hj. Ahmad iaitu Pengarah Institut Pengajian Kepengetuaan dari Universiti Malaya.

Kajian tersebut telah dijalankan secara temubual bersemuka menerusi kaji selidik berstruktur melibatkan informen seramai 60,441 orang atau bersamaan dengan 0.23% jumlah penduduk Malaysia. Kajian telah menumpukan kepada golongan yang berumur 5 tahun ke atas dan melibatkan kawasan persekitaran yang berbeza iaitu penduduk di bandar dan di luar bandar. Kajian telah mendapati bahawa peratusan ‘boleh membaca’ atau literasi membaca rakyat Malaysia pada tahun 2005 adalah 92.0% bagi mereka yang berumur 10 tahun dan ke atas. Sebagai perbandingan, Kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia pada tahun 1996 telah mendapati bahawa kadar literasi rakyat Malaysia bagi mereka yang berumur 10 tahun dan ke atas ialah 93.0%. Ini bermakna dalam tempoh 10 tahun lalu, didapati kadar literasi rakyat Malaysia telah menurun sebanyak 1.0% bagi kumpulan umur 10 tahun ke atas. Terdapat tiga punca utama kalangan masyarakat di Malaysia tidak membaca iaitu mereka lebih berminat kepada aktiviti lain (60.4%), tiada masa lapang (15.2%) dan tidak berminat membaca (13.5%).

Kajian Olahan Semula Profil Membaca Rakyat Malaysia pada tahun 2010 pula merumuskan bahawa secara puratanya, golongan yang berusia 10 hingga 40 tahun membaca 8 buah buku setahun, manakala mereka yang berumur lebih daripada 40 tahun hanya membaca enam buah buku setahun. Fenomena ini menjelaskan bukti bahawa tahap pembacaan dalam kalangan masyarakat di negara ini masih sangat rendah dimana menjelaskan bahawa semakin meningkat umur seseorang maka semakin menurun tabiat membaca dalam kalangan penduduk di negara ini. (Sumber: Perpustakaan Negara - 17 Feb 2011)

3 comments:

 1. saya pelajar tahun akhir, sedang membuat kajian mengenai tabiat kurang membaca rakyat malaysia. boleh saya tahu dari mana anda dapat statistik?? on internet? boleh bagi secara detail statistik ni??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Laporan atau statistik tersebut boleh diperolehi daripada Perpustakaan Negara. Kebiasaanya anda boleh memohon menerusi perpustakaan di tempat pengajian saudara bagi mendapatkan statistik tersebut atau maklumat tabiat membaca yang terkini.
   Harap ianya membantu.

   selamat maju jaya!

   Delete
  2. Terima kasih, Tuan atas perkongsian.

   Delete

Artikel Paling Dilawati