Sunday, November 9, 2014

Modul bertema: Guru menjana atau menyekat kreativiti?

Itu judul jurnal terbaru saya yang diterbitkan oleh Akademi Pengajian Melayu Jilid 24, Universiti Malaya.

Sharulnizam Ramli,Sabzali Musa Kahn,Jaffri Hanafi,2014. Kreativiti Menerusi Modul Bertema: Guru Menjana Atau Menyekat Kreativiti Kanak- Kanak.Jurnal Pengajian Melayu UM, Jilid 24,2013-2014:63-81


Abstraknya:
Guru prasekolah berperanan sama ada menjana kreativiti atau tanpa disedari menyekat kreativiti kanak-kanak. Antara faktornya seperti mengongkong dan membataskan idea kanak-kanak ketika aktiviti seni visual berteraskan modul bertema. Kanak-kanak seharusnya diberi kebebasan menentukan idea-idea mereka sendiri dan guru membantu agar aktiviti-aktiviti seni yang dilakukan oleh kanak-kanak mencapai objektif sebagaimana yang terkandung dalam Tunjang Estetika dan Kreativiti. Pengalaman sangat penting ke atas proses imaginasi kanak-kanak

Percambahan idea dan penumpuan serta berani mengambil risiko merupakan antara elemen penting dalam proses kreativiti. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan elemen-elemen senireka dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual berlandaskan modular bertema harus diutamakan. Guru juga perlu kreatif dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan pendidikan seni visual bagi menjayakan hasrat ini. Usaha guru dalam menjana kreativiti kanak-kanak di tahap praskematik adalah sangat dipuji namun ada lompang-lompang yang perlu diperbaiki.


Tuesday, November 4, 2014

Lukisan imej oleh manusia zaman batu pada dinding gua: Kebetulan atau kepandaian semulajadi?

Imej pada firasat Rudolf Arnheim mewakili tanda, simbol dan gambaran. Ketiga-tiga ini membawa satu atau lebih makna dan pada keadaan tertentu akan saling berkaitan bergantung kepada kemahuan manusia yang menilainya,

Tiada yang menafikan bahawa lukisan-lukisan gua adalah bukti manusia pada zaman batu telah menghasilkan imej-imej awal tersebut. Antaranya di Altamira. Ada yang menyatakan penghasilan imej pada dinding-dinding gua berpunca daripada persekitaran manusia tetapi masakan secara tiba-tiba manusia pada zaman itu pandai melukis imej-imej tersebut hanya berdasarkan dengan melihat. Haiwan buruan menjadi fokus utama penghasilan imej. Mengapa? Mungkin benar kerana daging merupakan makanan utama manusia pada era tersebut. Namun dari mana datangnya kepandaian manusia pada era tersebut hingga mampu melukis imej-imej tersebut? Apakah kebetulan atau kepandaian semulajadi?

Kongsikan pendapat anda tentang persoalan ini.


Artikel Paling Dilawati