Wednesday, March 5, 2014

Fasa Akhir penulisan desertasi Phd

Berada dalam fasa akhir penulisan penuh sebelum draf disertasi Phd diserahkan menjelang Jun 2014. Selebihnya tawakal kepada Yang Maha Esa semoga segala yang diusahakan sentiasa dipermudahkan semasa dipanggil UM untuk sesi 'vating' akhir kelak.

 Istilah kreativiti kerap didefinisikan oleh manusia berdasarkan bidang tertentu yang didokong oleh mereka dalam masa-masa tertentu. Tidak mudah mendefinisikannya malah tidak senang menyemainya hatta pada peringkat awal kanak-kanak jika tanpa ada usaha daripada semua pihak. Selaras dengan hasrat kerajaan terhadap kepentingan dalam pertumbuhan industri kreatif dan inovatif negara, output yang dihasilkan kelak semoga dapat membuka mata kepada ramai pihak yang berkenaan bahawa kepentingan bidang seni visual seharusnya diletakkan sama aras dengan kepentingan bidang sains dan teknologi dalam menyumbang kepada kemodenan negara menjelang wawasan 2020.

Diharap penulisan dan dapatan penyelidikan kreativiti terhadap penghasilan imej ini akan dimanfaatkan sebagai pembacaan dan diambil tindakan oleh mereka yang prihatin untuk kejayaan penyelidikan selanjutnya di masa hadapan.

Artikel Paling Dilawati