Thursday, March 1, 2012

Torrance Tests of Creative Thinking(TTCT): Objektifnya

Model pengujian Torrance dikenali sebagai Torrance Tests of Creative Thinking(TTCT) diperkenalkan pada tahun 1966 dan mengalami penambahbaikkan sebanyak beberapa kali selepas itu. Menurut Torrance, model TTCT adalah bertujuan untuk:

i) Memahami kemampuan fikiran manusia dan sejauhmana ia berfungsi dan boleh berkembang.
ii) Mengenalpasti pusat minda yang efektif terhadap ciri-ciri yang berlainan dan tersendiri.
iii) Menyediakan petunjuk kepada program-program pemulihan dan phsyco terapi.
iv) Menilai kesannya terhadap program pendidikan, kebendaan, kurikulum dan program pengajaran.
v) Mengesan bakat dan potensi yang terpendam.

Model TTCT ini menyediakan dua bentuk pengujian ke atas kreativiti manusia iaitu menerusi pengujian berdasarkan visual/gambar(figural) dan pengujian berdasarkan perkataan(words). Pengujian menerusi visual dikategorikan kepada semua peringkat umur iaitu bermula dari usia lima tahun hingga ke peringkat umur dewasa. Seterusnya bagi pengujian menerusi perkataan pula, ianya dikategorikan kepada peringkat usia tujuh tahun hingga ke peringkat umur dewasa.

Di akhir pengujian, Torrance berpendapat bahawa TTCT berupaya membantu:
i) Para guru, pakar psikologi, penyelidik dan ibubapa dengan pantas dapat mengenalpasti terhadap keupayaan dan skil kreatif yang terpenting untuk dikembangkan.
ii) Membolehkan para guru, pakar psikologi, penyelidik dan ibubapa menyedari kekuatan pelajar terhadap pembelajaran kreatif dan penyelesaian masalah.
iii) Membolehkan para guru, pakar psikologi, penyelidik dan ibubapa mengenalpasti jurang atau batas yang menghalang keupayaan dan skil kreatif para pelajar.
iv) Menyediakan bentuk asas bagi perancangan aktiviti pembelajaran dan arahan.
v) Menyediakan satu prosedur asas secara umum bagi mencapai objektif pendidikan

Torrance tidak meletakkan pendekatannya ini sebagai satu titik noktah dalam mengukur tingkat kreativiiti. Mengabungkan pengujian lain samada Intelligence Quotien(IQ) dan model kreativiti lain seperti Model Kreativiti Alex Osborn, Haefele dan pelbagai lagi teori dan disertasi dapat menguatkan lagi keseimbangan kajian terhadap kreativiti manusia termasuklah kreativiti dikalangan kanak-kanak.


Rujukan:
Arnheim, R. (2004). Visual Thinking. California: University of California Press
Lowenfeld & Britain (1987). Creative and Mental Growth 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc
Montessori, M. (1996). Dicovering of The Child. New York: Shocken Book
Torrance, EP (1988) "The Nature Of Creativity As Manifest In Its Testing," in
Sternberg, RJ (ed) The Nature of Creativity. Cambridge, England: Cambridge Univ. Press

Artikel Paling Dilawati