Wednesday, July 1, 2015

Jurnal saya yang seterusnya

Selepas penulisan jurnal ISI berkisarkan DBAE dengan sahabat dari Iran: 

Mina Hedayat , Mostafa Goodarzi , Sabzali Musa Kahn , and Sharulnizam bin Ramli. Art instructor s attitude towards the art curriculum for undergraduate degree in Tehran Universities. May, 2013 Vol. 8(10), pp. 580- 588,May, 2013 DOI: 10.5897/ERR2013.1119 ISSN 1996-0816, 2013 Academic Journals.


dan jurnal berjudul Guru menjana atau menyekat kreativiti menerusi modul bertema,  tulisan jurnal saya seterusnya yang diterbit oleh Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya pada tahun ini adalah mengupas berkenaan dengan cabaran yang dihadapi Pendidikan Seni Visual dengan kemunculan ICT di Malaysia. Ia adalah kelangsungan pembentangan seminar saya 5 tahun dahulu di UPSI.

Sharulnizam Ramli, Syed Alwi Syed Abu Bakar, Sabzali Musa Kahn,2015. Cabaran Pendidikan Seni Visual Dengan Kemunculan ICT di Malaysia, Jurnal Pengajian Melayu (Jilid 26,2015), Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Penulisan saya seterusnya yang sedang disemak oleh fakulti pendidikan di UM adalah berjudul Pengaruh Kreativiti dalam penghasilan visual propaganda pada era penaklukan Jepun (1942-45). Insyaalah akan diterbitkan. 


Penulisan ini adalah gabungan Phd saya berkenaan dengan kreativiti visual bersama dengan sahabat yang juga sedang pada fasa terakhir Phd beliau di UPSI berkenaan dengan visual propaganda pada era pemerintahan Nippon di Malaya.


Sharulnizam Ramli, Saiful Akram Che Cob, Sabzali Musa Kahn,2015. Pengaruh Kreativiti Dalam Penghasilan Visual Propaganda Menerusi Bahasa Melayu Pada Era Penaklukan Jepun Di Malaya (1942 - 45), Jurnal Isu Dalam Pendidikan (Volume 39, 2015), Fakluti Pendidikan, Universiti Malaya.(Submitted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)


Waktu ini, saya juga sedang usahakan sebuah lagi jurnal berkenaan dengan kreativiti berdasarkan motif batik lukis di negeri Pahang.


Terima kasih kepada kedua-dua penyelia saya Dr Sabzali Musa Kahn & Dr Ruzaika Omar Basaree yang banyak beri galakan dan perhatian sepanjang pengajian Phd di UM.

Artikel Paling Dilawati