Tuesday, February 26, 2013

Dah bersawang bilik ni rupenya.........
2013 - Agak sibuk dengan pengumpulan data selama 6 bulan ini. Mengumpulkan data juga perlukan tindakan kreativiti khususnya dalam menganalisa data kualitatif dan kuantitatif berbentuk Kaedah Campuran Eksploratori. Kesahan data dan kebolehpercayaan data memerlukan sampel yang konsisten.
Batasan di lapangan tetap ada cuma kehadiran sampel-sampel ketika sesi penghasilan imej dalam pembelajaran seni tidak dapat dikawal. Rakaman video & foto sangat penting sebagai instrumen,
Kehadiran kanak-kanak setiap hari ada turun naik bilangannya dan ini bakal menerbitkan cadangan penyelesaian dalam penulisan penuh nanti untuk penyelidikan kreativiti bagi pengkaji lain di masa hadapan.

Artikel Paling Dilawati