Sunday, August 30, 2009

KREATIVITI MENERUSI LAWATAN AKADEMIK(lawatan Akademik Ke Yogja bersama Prof Tjetjep)
Bergambar dengan Ketua Kursus dan para tenaga pengajar Seni di Universitas Negeri Yogjakarta bulan September 2008 (bersamaan hari Kemerdekaan Indonesia)Aktiviti-aktiviti lawatan akademik biasanya bergantung kepada keprihatinan dan kecekapan seseorang guru atau pensyarah bagi merancang dan melaksanakan lawatan berdasarkan pengalaman yang ada. Persediaan atau langkah awal yang perlu dilakukan oleh guru atau pensyarah sebelum mengadakan lawatan akademik adalah dengan memastikan bahawa tujuan dan keperluan dan kebaikan yang diperolehi pada mata pelajaran yang diajar dan pelajar- pelajarnya.

Merancang Sesi Kritikan Seni
Apabila kita merancang untuk melawat ke tempat-tempat akaemik maka kita boleh merancang mengadakan sesi kritikan terhadap hasil-hasil karya seni ataupun bahan kesan-kesan peninggalan sejarah seni yang dipamerkan di tempat berkenaan. Pemilihan kepada aktiviti membuat kritikan seni adalah sebagai salah satu kaedah untuk mencernakan idea-idea dan pemikiran yang kreatif terhadap penghasilan karya-karya seni.

Kritikan seni adalah merupakan satu kaedah untuk melihat dan bercakap dalam bidang seni. Sekirannya kita melihat karya seni itu tanpa berfikir maka hasil karya berkenaan tidak akan memberikan apa-apa makna dan pengertian. Dan sekiranya kita melihat serta cuba berfikir dan membuat tafsiran pada karya berkenaan, ini secara tidak langsung kita telah memberikan makna kepada hasil karya berkenaan.

Berdasarkan pada kaedah kritikan seni yang telah diperkenalkan oleh Getty Centre di Santa Monica, Amerika, terdapat empat langkah yang mudah untuk membuat kritikan seni. Langkah berkenaan adalah:

(a) Penerangan (Description) - What do I see?
Langkah yang pertama adalah anda perlu menerangkan apa yang dilihat. Contohnya, karya seni berkenaan sama ada berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi (sama ada karya seni berkenaan adalah catan, cetakan, lukisan ataupun arca). Bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut.

(b) Analisa (Analysis) - How the artwork organized?
Langkah yang kedua pula anda melihat bagaimana artis berkenaan mengubah dan memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam karya yang dipamerkan.

(c) Interpretasi (Interpretation) - What the artist saying?
Langkah yang ketiga, anda cuba untuk meneka apakah mesej-mesej yang terkandung dan cuba disampaikan oleh pengkarya kepada anda.

(d) Penilaian (Judgment) - Is the artwork successfull?
Langkah yang terakhir ini adalah bagaimana anda menilai hasil karya berkenaan sama ada ia sebuah hasil karya yang berjaya ataupun sebaliknya. Sebagai penghayat ataupun penonton pada hasil karya berkenaan kita berhak untuk membuat sebarang bentuk penilaian berdasarkan kepada apa yang kita rasakan.

Langkah-langkah untuk mengkritik hasil karya seni yang dijelaskan di atas adalah sebagai panduan asas semata. Anda sebagai seorang guru yang berpengetahuan perlulah membuat banyak pembacaan dan rujukkan bagi memperkayakan lagi tata bahasa visual apabila mengadakan sesi kritikan seni.

Mengkaji Bahan yang Digunakan
Dalam sesi lawatan akademik, tugasan lain yang boleh diberikan kepada pelajar adalah mengkaji tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya seni. Terdapat beberapa perkara utama dalam proses menghasilkan sebuah karya seni yang menarik. Antara perkara-perkara berkenaan adalah:

(a) Tema yang dipilih dan diekplorasikan.

(b) Pemilihan bahan yang sesuai akan menghidupkan lagi ‘mood’ pada karya berkenaan.

(c) Penggunaa bahan dan bahantara yang sesuai akan mempengaruhi kesempurnaan karya tersebut.

(d) Penggunaan teknik yang sesuai juga akan menjadikan karya berkenaan akan lebih bermakna.

Namun begitu antara perkara yang paling penting dalam proses penghasilan karya adalah pemilihan bahan dan bahantara yang sesuai. Bahan ini terbahagi kepada dua. Bahan yang pertama dikenali sebagai bahan kering (Dry Media) dan bahan yang kedua dikenali sebagai bahan basah (Wet Media). Dalam sesuatu karya yang dihasilkan kadang-kadang artis akan menggunakan kedua-dua bahan ini serentak, ini adalah bagi mendapatkan kesan dan ‘mood’ seperti mana yang dikehandaki oleh mereka.

Bahan kering adalah seperti pensil, pensil arang, pensil warna, krayon, pastel minyak ataupun dengan erti kata lain bahan ini terdiri daripada bahan yang digunakan tanpa perlu dicampukan dengan bahan-bahan cairan yang lain. Manakala bahan basah terdiri daripada cat air, cat minyak, cat poster ataupun dengan takrifan lain bahan ini perlu dicampurkan dengan bahan pencair yang lain ketika hendak digunakan.

Di samping penggunaan dan pemilihan bahan yang sesuai, bahantara juga merupakan salah satu daripada perkara penting yang tidak boleh dipandang ringan begitu saja. Pemilihan bahantara yang sesuai contohnya seperti kertas, kanvas, plywood dan lain-lain permukaan adalah perlu bagi membantu memantapkan lagi karya yang dihasilkan.

Kesimpulannya, tugasan yang diberikan oleh guru atau pensyarah dalam membuat kajian tentang bahan adalah satu aktiviti yang sesuai diadakan semasa lawatan akademik. Ini adalah satu cara agar seseorang pelajar mendapat pendedahan yang sewajarnya secara realiti bagaimana pengkarya menggunakan bahan dan bahantara yang sesuai, idea dan tema yang mereka ingin ketengahkan melalui hasil karya mereka.

No comments:

Post a Comment

Artikel Paling Dilawati